06 مهر 1402  09:27:06
   

         نماد اعتماد پرداخت الکترونیکی
 
:::
آرشیو خبر متحرک
 
 
تعداد: 8 - صفحه 1 از 1
  جلسه مورخ 99/02/31 نمايندگان شوراي مرکزي با آقاي مهندس خرم و ديگر اعضاي هيئت رئيسه شوراي مرکزي نظام مهندسي کشور در خصوص :(2726)     1399/02/3114:12:27
  پيرامون موضوعات مورد درخواست سازمان نظام کارداني (به ويژه در خصوص حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال کاردانهاي فني در بخش هاي نظارت و اجرا براساس ماده 38 آئين نامه تشکيلات حرفه اي(2774)     1399/02/2912:16:07
  جلسه نمايندگان شوراي مرکزي با دکتر محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازي مورخ98/11/2(2668)     1398/11/0513:08:54
  ديدار رئيس شوراي مرکزي سازمان با معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در مورخ 98/07/23 پيرامون پيگيري درخواست ها و مشکلات سازمانهاي نظام کارداني ساختمان(2797)     1398/07/2409:21:52
  جلسه مورخ 98/07/09 شوراي مرکزي با نمايندگان وزارت راه و شهرسازي پيرامون هم انديشي و برنامه ريزي جهت پنجمين دوره انتخابات هيئت مديره و بازرسين سازمان نظام کارداني ساختمان استانها(2973)     1398/07/1014:12:01
  ضرورت تعامل سازنده دولت با نهاد‌هاي دخيل در نوسازي/ تبعات ساخت‌وسازهاي حجيم در خارج از شهرها(3412)     1396/10/2709:31:58
  توجه به جايگاه کاردان‌ها در آيين‌نامه جديد کنترل ساختمان / لزوم ايجاد همبستگي ملي در صنعت ساختمان(3667)     1396/05/1509:01:21
  نشست مشترک هييت مديره سازمان نظام کارداني آذربايجان غربي،با رييس شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني ساختمان کشور(3917)     1396/04/2410:31:01