03 بهمن 1398  09:27:06
   

 
:::
آرشیو مطالب انتخابات شورای مرکزی
 
 
نمایش همه
مهر 1398
مرداد 1398
تير 1398
خرداد 1398
دي 1396
مرداد 1396
تير 1396
تعداد: 8 - صفحه 1 از 1
  ديدار رئيس شوراي مرکزي سازمان با معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در مورخ 98/07/23 پيرامون پيگيري درخواست ها و مشکلات سازمانهاي نظام کارداني ساختمان(157)     1398/07/2409:21:52
  جلسه مورخ 98/07/09 شوراي مرکزي با نمايندگان وزارت راه و شهرسازي پيرامون هم انديشي و برنامه ريزي جهت پنجمين دوره انتخابات هيئت مديره و بازرسين سازمان نظام کارداني ساختمان استانها(194)     1398/07/1014:12:01
  حضور رياست شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني ساختمان در بيست و دومين اجلاس نظام مهندسي(235)     1398/05/0111:27:58
  گردهمايي روساي سازمان نظام کارداني کشور با حضور مديران محترم وزارت راه وشهرسازي ، مشهد مقدس خرداد98(282)     1398/04/0914:20:38
  جلسه شوراي مرکزي با جناب آقاي مهندس نويريان مديرکل محترم دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه وشهر سازي مورخ 98/03/07(305)     1398/03/0815:24:40
  ضرورت تعامل سازنده دولت با نهاد‌هاي دخيل در نوسازي/ تبعات ساخت‌وسازهاي حجيم در خارج از شهرها(817)     1396/10/2709:31:58
  توجه به جايگاه کاردان‌ها در آيين‌نامه جديد کنترل ساختمان / لزوم ايجاد همبستگي ملي در صنعت ساختمان(1016)     1396/05/1509:01:21
  نشست مشترک هييت مديره سازمان نظام کارداني آذربايجان غربي،با رييس شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني ساختمان کشور(1145)     1396/04/2410:31:01