06 مهر 1402  09:27:06
   

         نماد اعتماد پرداخت الکترونیکی
 
:::
اعضای هیئت مدیره
 
 
نام و نام خانوادگی:غلامحسين ميرشکاري

سمت:نایب رئیس

توضیح:
نام و نام خانوادگی:محمود زارعي

سمت:خزانه دار

توضیح:
نام و نام خانوادگی:مينا حيدري

سمت:دبیر

توضیح:
نام و نام خانوادگی:محمدرضا طباطبائي پور

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:محمود کاظمي فر

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:عليرضا احمدي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:مهدي موذن

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:منصور باقري

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:سيد محي الدين غازي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:سيد رسول ناجي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:
نام و نام خانوادگی:جلال زرافشان

سمت:بازرس

توضیح:
نام و نام خانوادگی:کيومرث پورطهماسب

سمت:بازرس

توضیح:
نام و نام خانوادگی:قاسم رستار

سمت:عضو علی البدل

توضیح:
نام و نام خانوادگی:ميرسيف اله رهبريان

سمت:عضو علی البدل

توضیح:
نام و نام خانوادگی:رشيد سپهروند

سمت:عضو علی البدل

توضیح:
نام و نام خانوادگی:نصرت سمنغون

سمت:عضو علی البدل

توضیح:
نام و نام خانوادگی:وحيد حاجي نجفي

سمت:عضو علی البدل

توضیح:
نام و نام خانوادگی:محمد رضا جعفر زاده

سمت:عضو علی البدل

توضیح: