07 تير 1401  09:27:06
   

         نماد اعتماد پرداخت الکترونیکی
 
:::
اعضای هیئت رییسه
 
 
نام و نام خانوادگی:داراب صفري

سمت:رئيس سازمان
نام و نام خانوادگی:غلامحسين ميرشکاري

سمت:نايب رئيس
نام و نام خانوادگی:محمود زارعي

سمت:خزانه دار
نام و نام خانوادگی:مينا  حيدري

سمت:دبیر
نام و نام خانوادگی:محمدرضا طباطبائي پور

سمت:عضو اصلی