03 ارديبهشت 1398  09:27:06
   

 
:::
اعضای هیئت رییسه
 
 
نام و نام خانوادگی:داراب صفري

سمت:رئيس سازمان
نام و نام خانوادگی:غلامحسين ميرشکاري

سمت:نايب رئيس
نام و نام خانوادگی:محمود زارعي

سمت:خزانه دار
نام و نام خانوادگی:مهدي  موذن

سمت:دبیر
نام و نام خانوادگی:محمود کاظمي فر

سمت:عضو اصلی