زمان ثبت : 18:18:15  1401/06/17  تعداد بازدید:219

به اطلاع کليه اعضاي اصلي هيات مديره استانها مي رساند با توجه به موافقت وزارت راه وشهر سازي با برگزاري هيات عمومي وانجام انتخابات شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني بصورت همزمان تدارکات لازم در حال انجام مي باشد براي ورود به سامانه هيات عمومي وکنترل وتکميل اطلاعات خود     اينجا     را کليک کنيد