زمان ثبت : 10:51:06  1401/08/05  تعداد بازدید:170

اعضاي هيات مديره استانها که تمايل به همکاري در انتخابات شوراي مرکزي بعنوان هيات اجرايي ويا هيات داوري دارند مي توانند تا تاريخ 5 آبانماه 1401 درخواست خود را به همراه ساير مدارک مورد لزوم در اينجا بارگزاري نمايند  لطفا براي ورود از شماره عضويت بعنوان نام کاربري  استفاده نماييد