07 بهمن 1401  09:27:06
   

         نماد اعتماد پرداخت الکترونیکی
 
:::
رؤسای استانها
 
 
نام و نام خانوادگی:کريم عليمحمدي

توضیح:استان: آذربايجان شرقي
نام و نام خانوادگی:کمال دلير سولا

توضیح:استان : اردبيل
نام و نام خانوادگی:جمال  جهاني

توضیح:استان : ايلام
نام و نام خانوادگی:محمدرضا جعفر زاده دشتي

توضیح:استان: بوشهر
نام و نام خانوادگی:محمد رضا ربيعي

توضیح:استان : تهران
نام و نام خانوادگی:مسعود اميني

توضیح:استان : چهار محال و بختياري
نام و نام خانوادگی:علي سبحاني

توضیح:استان: خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی:مسعود برزکار

توضیح:استان : خوزستان
نام و نام خانوادگی:----- -------

توضیح:استان : زنجان
نام و نام خانوادگی:شکرالله عسگر

توضیح:استان: سمنان
نام و نام خانوادگی:محمد بولاقي

توضیح:استان : سيستان و بوچستان
نام و نام خانوادگی:سيد محي الدين  غازي

توضیح:استان: فارس
نام و نام خانوادگی:بهزاد  طاهرخاني

توضیح:استان : قزوين
نام و نام خانوادگی:محمدرضا جورابچيان

توضیح:استان : قم
نام و نام خانوادگی:فرشاد چراغي

توضیح:استان : کردستان
نام و نام خانوادگی:غلامحسين ميرشکاري

توضیح:استان: کرمان
نام و نام خانوادگی:مسعود ميرزايي

توضیح:استان: کرمانشاه
نام و نام خانوادگی:مسعود حقگو

توضیح:استان : کهگيلويه و بوير احمد
نام و نام خانوادگی:پروانه  فرومدي

توضیح:استان : گلستان
نام و نام خانوادگی:رضا رحيمي پورپاشاکي

توضیح:استان : گيلان
نام و نام خانوادگی:مهرداد شاکرمي

توضیح:استان: لرستان
نام و نام خانوادگی:حسن  سيف پورمير

توضیح:استان : مازندران
نام و نام خانوادگی:محسن کمالي

توضیح:استان : مرکزي
نام و نام خانوادگی:محمود کاظمي فر

توضیح:استان : همدان
نام و نام خانوادگی:مرتضي بابايي

توضیح:استان: يزد